Brukervennlige havner

På seminaret ”Velg sjøveien” i Kristiansand 30. august viste Gramstad til prognosene om en kraftig økning i godstransporten i Norge de neste årene. Lastebilene vil trolig ta hånd om størsteparten av veksten.

Kristine Gramstad (Ap), statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet understreket at det er Regjeringens klare mål å styrke norske havner som transportknutepunkter for gods.

– Det er ikke så ofte vi kutter avgifter, men det har vi faktisk gjort når det gjelder godstransport med skip. Nå jobber vi med å snekre ferdig en nærskipsstrategi som skal bygge opp under denne målsettingen. Den vil bli fremlagt som en del av Nasjonal Transportplan for perioden 2014-23, sier Gramstad.

Oslo

– For å lykkes med å få mer gods sjøveien må norske havner samarbeide bedre og bli enda mer effektive og brukervennlige.

– Undersøkelser viser at sjøtransport er konkurransedyktig på pris. Men det er ikke nok.  Pålitelige og raske leveranser er minst like viktig. Vareeierne og mottakerne ønsker dør-til-dør-service der varen kommer til avtalt tid. For å få dette til, trengs det mer samarbeid og samhandling mellom aktørene i havne-Norge, sa Gramstad.

Bedre rammevilkår
Gramstad sier følgende om suksessfaktoren for å få til mer sjøtransport:

– Havnene og aktørene i transportkjeden må samarbeide mer med hverandre, utnytte ressursene smartere og bli mer effektive. Det er gode dør- til – dør- tjenester som gjelder.  Så blir det opp til vareeierne å velge den beste og mest kostnadseffektive transportveien.

Skramstad lovet konkrete tiltak for å bedre rammevilkårene for godstransport til sjøs, på vegne av regjeringspartienes medlemmer i Stortingets transportkomité.
– Vi mener det vi sier. Siden den rødgrønne regjeringen tok over makten har mengden gods som transporteres sjøveien økt med 77 prosent, sa hun.

Trafikkproblemer
Mange bedrifter er avhengige av Kristiansand havn ved transport av sine varer. Dette gjelder også parkett-bedriften Berry Alloc i sørlandskommunen Lyngdal. Berry Alloc, som var først ute med den mekanisk løsningen klikkgulv for å sette sammen parkettgulv. Årlig får bedriften inn 70.000 tonn gods. Det aller meste kommer på kjøl over Kristiansand havn.

Tore Gysland, logistikkdirektør i Bery Alloc, var bekymret for de voksende trafikkproblemene rundt Kristiansand sentrum.

– I dag bruker lastebilene opptil en halvtime mer tur retur Kristiansand havn, som følge av en dårlig E39 og køer rundt Kristiansand. Det koster penger. Vi etterlyser bedre veier og mer havnesamarbeid, for eksempel en lokal anløpshavn i Lister-regionen som styres fra Kristiansand, sa Gysland.