Konkurransefordel for Det norske oljeselskap og RWE.

Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Software innovation vil gjøre dokumenthåndtering til en konkurransefordel for Det norske oljeselskap og RWE.

Løsningen ProArc er en ECM (Enterprice Content Management)-løsning som vil kvalitetssikre dokumentasjon for Det Norske Oljeselskap i utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. I forbindelse med utbyggingen av et nytt gassfelt i Norskehavet vil olje- og gass-selskapet RWE Dea nå bruke samme løsning for sikre kontroll over dokumentflyt.

gas station-Avtalene med Det norske oljeselskap og RWE Dea Norge og de omfattende krav som vi tilfredsstiller i disse anskaffelsesprosessene, er nok en bekreftelse på at ProArc er en av de beste løsningene for selskaper innen olje, gass og engineering. At vi i løpet av kort tid har fått to sentrale operatører på norsk sokkel som kunde, er vi veldig godt fornøyde med. Dette er et stort og viktig steg på veien mot å bli den foretrukne leverandøren for denne typen virksomheter, sier Torstein Harildstad, administrerende direktør i Software Innovation.

– I dag bruker rundt 150 selskaper ProArc som løsning for å effektivisere prosjektgjennomføring og arbeidsflyt, forbedre kvalitetssikring av dokumentasjon knyttet til store prosjekter og øke kontrollen i sine operasjoner.  Markedet for våre løsninger blir stadig større og vi opplever at treffer blink med våre produkter, forteller Marit Gunderson, salgsdirektør for privat sektor i Software Innovation.

Software Innovation har vært nødt til å ansette og doble salgs- og konsulentstaben i løpet av ett år, for å møte den økende etterspørselen etter ProArc.

-Vi opplever en jevn strøm av selskaper innen olje- og gass som kontakter oss og er interesserte i å lære mer om hvordan de kan effektivisere og kvalitetssikre sine prosjektleveranser, forklarer Gunderson.