Båtvett i sommer

Over hundre mennesker skader seg i fritidsbåt årlig, i tillegg til om lag tretti dødsulykker. Det er viktig å ta opplæring alvorlig før man begir seg ut på båttur.

Mange av ulykkene som inntreffer kunne vært unngått dersom tilstrekkelig kunnskap og båtvett ble praktisert. Dette burde man tenke på før man legger ut på båttur.

De fleste ulykker med døden som følge skjer ved fall over bord og kantring, og de aller fleste omkomne i fritidsbåter er voksne menn. Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP, mener de aller fleste er flinke til å utstyre sine barn med redningsvester, men at de ofte glemmer å sikre seg selv. – Det er tungt å svømme og komme seg opp av vannet med klær på, sier Frich.

Livsviktig kunnskap

Alle som ferdes i båt bør ha kunnskapen man får gjennom båtførerprøven, selv om det er obligatorisk kun for personer født etter 1.1.1980, mener Frich. Dette gjelder båter med større lengde enn 8 meter eller om båten har en kraftigere motor enn 25 hk.

boat trip norway

-Det finnes bestemmelser som begrenser barn under 16 år sin adgang til å føre båt. Barn under 16 år kan ikke føre fartøy som er lengre enn 8 meter, har større motor enn 10 hk eller går fortere enn 10 knop, forteller kommunikasjonsdirektøren.

Sunn fornuft

Det er ikke påbudt å bruke redningsvest eller flyteplagg til enhver tid, men det er sterkt å anbefale – også for voksne. Hvis man faller over bord fra en båt i rom sjø, er det ikke enkelt å bli berget ombord igjen, selv om man kanskje skulle tro det.
– Med flyteplagg på behøver du ikke bruke alle krefter på å holde deg flytende, noe som kan være tungt om du er fullt påkledd idet du faller i vannet, men derimot på å komme deg opp av vannet igjen, sier Frich.

Husk sjøvettreglene:

 1. Tenk sikkerhet.
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr.
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann.
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene.
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru.
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn.
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.