Utvikling av Kanalbyen på Silokaia

BirdsEt partnerskap ble inngått under en pressekonferanse da representanter for de tre selskapene J.B. Ugland Eiendom i Grimstad, Kanalbyen Utvikling AS og Vedal signerte følgende avtale om aksjefordelingen i Kanalbyen Partner AS:
50 % Kanalbyen Utvikling og 50 % J.B. Ugland Kanalbyen AS (som Vedal Utvikling har 20 % eierandeler i).

Selskapene skal sammen utvikle Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand. Tomten på 58 mål strekker seg fra Kilden til tankanlegget på Odderøya, og er verdsatt til 255 millioner kroner. Inkludert i avtalen er en godkjent reguleringsplan fra 2012 som ble så kostnadskrevende å realisere at ingen aktører i markedet viste interesse for å gjennomføre den slik den forelå. Strategien måtte dermed legges om, og det er bakgrunnen for at Kanalbyen Utvikling siden oktober i fjor har arbeidet med å finne en 50/50-partner til utvikle tomta sammen med – og gjøre de endringer som behøves.

– Vi er glade for å bli med på et av de mest spennende byutviklings-prosjektene i Kristiansand. Vår strategi er å bidra til å utvikle landsdelen og i så måte er Kanalbyen-prosjektet midt i blinken, sier direktør Bjørn Vedal i J.B. Ugland Eiendom.

– For oss har det vært viktig å få en partner med gjennomføringsevne og et godt renommé, og det har absolutt J.B. Ugland. Sammen med Vedal, som har erfaring med store byutviklingsprosjekter, har vi etablert et selskap med kraft og spenst til å utvikle Silokaia til en spennende bydel med god infrastruktur, boliger, næringsarealer og grøntområder, sier daglig leder Sven Erik Knoph i Kanalbyen Utvikling AS

I 2003 vedtok Kristiansand å flytte de fleste havnefunksjoner til den nye havna. Planer om å bygge en ny cruise- og flerbrukshavn på Langmannsholmen er satt i gang. Hensikten med utviklingen av denne nye bydelen er å realisere verdier som skal gå til utbygging av havneområdet Kongsgård-Vige.