Løsning for tilgang på rent drikkevann

people (15)Et viktig initiativ ble i år satt i gang for at flere barn i Senegal skal få tilgang på rent drikkevann. Hvert tredje barn i utviklingsland har ikke tilgang på rent drikkevann, noe som fører til høy dødelighet i land sør for Sahara. I mangel på rent vann og dårlige sanitærforhold florerer sykdommer som kolera og diaré.

Norske rørleggere ville gjøre noe med dette problemet og satte i gang en aksjon kalt “Verdens viktigste aksjon” pengeinnsamlingsaksjon til Plans prosjekter mot barnedødelighet i Senegal. Anledningen er 100 års-jubileet til Norske Rørleggerbedrifters Landsforbund.

– I Norge har vi hatt en enorm utvikling i vann- og sanitærforhold. For hundre år siden var det mange nordmenn som ble rammet av sykdom og død som følge av mangel på rent vann og dårlige toalettforhold. Nå skal vi gjøre en forskjell for barna i Senegal, sa Tor Backe, administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforbund (NRL).


– Vi er enormt glade for dette initiativet og for engasjementet til norske rørleggere. Det betyr mye når bedrifter ønsker å bruke sitt eget fagfelt til å hjelpe andre. Det er ofte enkle tiltak som skal til for at flere barn overlever. Vaksinering, rent drikkevann og opplæring av foreldre i ernæring og hygiene er livsviktige faktorer som utgjør en stor forskjell, fortalte generalsekretær i Plan Norge, Helen Bjørnøy.


Norge er et av de landene i Europa som bruker mest vann per innbygger. Det er 870 millioner mennesker verden over som ikke har tilgang til rent drikkevann mens vi i Norge bruker et sted mellom 160 og 200 liter vann i døgnet. Til sammenligning bruker innbyggerne i København i løpet av ett døgn ca. 111 liter vann per person.

–I Norge vasker vi bilen med rent drikkevann. Det er strengt tatt ikke nødvendig for at bilen skal bli ren. Vi kunne i større grad brukt grovvann. Da ville vi sløst mindre med rent vann. Dette er en fremtidsrettet måte å tenke vannforsyning til norske byer på, fortalte administrerende direktør i NRL, Tor Backe.