Tag Archives: Silokaia

Oslo harbour

Utvikling av Kanalbyen på Silokaia

Et partnerskap ble inngått under en pressekonferanse da representanter for de tre selskapene J.B. Ugland Eiendom i Grimstad, Kanalbyen Utvikling AS og Vedal signerte følgende avtale om aksjefordelingen i Kanalbyen…